Pasirinkite savo šalįPasirinkite savo šalį
Lietuva - Profesionalams

Naudojimo laikotarpio išlaidų analizė

Mes esame paviršiaus apdorojimo technologijų lyderiai, be to – geriausiai parenkame medžiagas ir konstrukcijas, kurios pasižymi geriausiomis priežiūros savybėmis, o tuo pačiu - mažiausiomis eksploatacinėmis išlaidomis.

1975 m. „Tarkett“ išrado paviršiaus apdorojimo poliuretanu (PUR) technologiją, tapusią grindų dangos pramonės lūžio tašku. Nuo to laiko daugelis ėmė kopijuoti mūsų naujovę.

Naudojimo laikotarpio išlaidos
Į tikrąją grindų dangos kainą turi būti įskaičiuotos pirkimo, įrengimo, valymo ir priežiūros išlaidos per visą gaminio naudojimo laiką. Naudojimo laikotarpio išlaidų (angl. Life Cycle Cost, LCC) programinė įranga – tai „Tarkett“ sukurta programa, apimanti visus minėtus parametrus ir įvertinanti tikrąsias grindų dangos išlaidas per visą jos naudojimo laiką.

Koncepcija „8/92“
LCC programa įrodė, kad per 20 metų laikotarpį valymo ir priežiūros išlaidos vidutiniškai sudaro 92 % visų grindų dangai tenkančių išlaidų. Pirkimo ir įrengimo kaina tesiekia 8 %.
Tai yra svari priežastis pirkti „Tarkett“.

Sutaupoma iki 30 %
LCC įrodė, kad, pasirinkę „Tarkett“ grindų dangą, pagamintą naudojant kokybiškas žaliavas ir puikų sustiprinimą PUR, priežiūros ir valymo išlaidas galite sumažinti iki 30 %.
Dar viena svari priežastis pirkti „Tarkett“.

Investicijos grąža
„Tarkett“ įmonė „Johnsonite“ pirmoji parengė koncepciją, pagal kurią kuriama didelio našumo aplinka, sprendiniai teikiami pasitelkiant darbuotojų motyvaciją, saugą ir veiksmingumą.

Taupymas išmaniaisiais sprendiniais
„Tarkett“ sukūrė daug išmaniųjų sprendinių, skirtų ne tik gaminio eksploatavimo, bet ir įrengimo išlaidoms sutaupyti. Pavyzdžiui, klojimas netvirtinant prie pagrindo yra sprendinys, palengvinantis grindų dangos įrengimą, atnaujinimą ir pašalinimą.

Ilgalaikė grindų danga
Išskirtinis mūsų vien iš aukštos kokybės medžiagų gaminamų gaminių ilgalaikiškumas viršija visas normas bei standartus ir garantuoja aukštą investicinę vertę.
 

Naudojimo laikotarpio analizė ir tvarumas

Visa mūsų veikla grindžiama galvojant apie visą naudojimo laikotarpį, paisant aplinkos tvarumo. Ir šio požiūrio ketiname laikytis toliau – tai vertiname kaip būtinybę ir atsakomybę.

Visų ekologiškai atsakingų darbų pagrindas – viso naudojimo laikotarpio perspektyva. Mes visuomet stengiamės sumažinto mūsų gaminių poveikį aplinkai per visą jų naudojimo laiką. Būtina atsižvelgti į keletą aspektų: žaliavas, gaminį, konstrukciją ir gamybą, vežimą, įrengimą, valymą ir priežiūrą, o galiausiai – perdirbimą ir atliekų tvarkymą. Šiais aspektais grindžiamos visos mūsų plėtros pastangos ir tobulinimo veiksmai.
 

„Tarkett“ laikosi išsamios naudojimo laikotarpio įvertinimo (angl. Life cycle assessment, LCA) programos pagal ISO standartus, kuria siekiama:

  • Naudotis ekologiško projektavimo priemone, skirta visiškai nekenksmingiems aplinkai gaminiams
  • Informuoti klientus apie „Tarkett“ gaminių poveikį aplinkai reguliariai atnaujinamu dokumentu (EPD), rodančiu mūsų ryžtą nuolatos ir reikšmingai tobulėti
  • Suteikti galimybę tvarios statybos principų (pvz., JAV taikomų LEED GBC, Prancūzijoje taikomų HQR arba JK taikomų BRE) besilaikantiems žmonėms pasirinkti atitinkamus gaminius

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos atsižvelgiama LCA:

  • Klimato kaita dėl CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
  • Atmosferos rūgštėjimas
  • Emisijos į orą ir vandenį
  • Energijos išteklių eikvojimas/li>
  • Oro kokybė patalpose – lakieji organiniai junginiai (LOJ)
  • Atliekos – pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir pašalinimas